Sairaalatie 2 • 97700 Ranua
Puh. 040 5250439 • ranzooy(ä)gmail.com
Ajanvaraus
Verkkokauppa
 
 

HYVINVOINTIMAJAN SÄÄNNÖT


Hyvinvointimaja Ranzon Oy säännöt:

1. Säännöt koskevat kaikkia Hyvinvointimajan palveluita käyttäviä henkilöitä. Asiakkailta odotetaan kuntosalilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Hyvinvointimajalta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa.

2. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä.

3. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu on kielletty ilman yrittäjän lupaa. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Jos tilanne kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Asiakkuus voidaan perua kokonaan välittömästi, mikäli rike katsotaan olevan riittävän suuri. Tällöin suoritettuja maksuja ei palauteta.

4. Hyvinvointimajaa voidaan käyttää esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessa hintoja, eikä asiakas näin ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.

5. Asiakas vastaa itse siitä että Hyvinvointimajan tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle. Hänen on tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Hyvivointimaja sitoutuu tarjoamaan asiakkaille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa.

6. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttö-ohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

7. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita tai sukkia. Ulkojalkineiden käyttö on salilla kielletty. Lisäksi asiakas velvoitetaan käyttämään hikipyyhettä/siistimään harjoittelupiste seuraavaa käyttäjää varten.

8. Hyvinvointimaja tarjoaa pientavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä, eikä Hyvinvointimaja vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden säilyttämänen pukuhuoneissa tai -kaappeissa yön yli on kielletty.

9. Tupakointi ei ole sallittua Hyvinvointimajan tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntosalin tiloihin tai aktiviteetteihin on kielletty.

10. Tositen valokuvaaminen on Hyvinvointimajalla kielletty ilman henkilökunnan/ henkilön lupaa.

11. Lapset (alle 14 v.) voivat vierailla salilla aikuisen valvonnassa. Lapsi on paikalla tuovan aikuisen vastuulla.

12. Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa välittömästi asiakaspalveluun.

13. Hyvinvointimajan omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan asiakkuus perua kokonaan. Jo suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille. Hyvinvointimajalla on tallentava kameravalvonta.

14. Asiakas sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina Hyvinvointimajalle tullessaan ovella.

15. Hyvinvointimajalla on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan ilmoitustaululla. Nämä erikoistapaukset on huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä asiakkaat näin ollen ole oikeutettu saamaan erillistä hyvitystä.

16. Hyvinvointimaja varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille 2 kk ennen muutosta. Mikäli asiakas katsoo etujen hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Kun löydät salilla huomautettavaa siisteydessä, laitteiden kunnossa tai muussa toiminnassa, pyydämme ilmoittamaan asiasta välittömästi asiakaspalveluun.

 
 

Copyright © 2021 | Malla | Webbinen.net