Hyvinvointimaja Ranzo Oy säännöt

1. Säännöt koskevat kaikkia Hyvinvointimajan palveluita käyttäviä henkilöitä. Asiakkailta odotetaan kuntosalilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Hyvinvointimajalta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa.

2. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä.

3. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu on kielletty ilman yrittäjän lupaa. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Jos tilanne kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Asiakkuus voidaan perua kokonaan välittömästi, mikäli rike katsotaan olevan riittävän suuri. Tällöin suoritettuja maksuja ei palauteta.

4. Hyvinvointimajaa voidaan käyttää esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä asiakas näin ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.

5. Asiakas vastaa itse siitä että Hyvinvointimajan tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle. Hänen on tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Hyvivointimaja sitoutuu tarjoamaan asiakkaille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. 

6. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttö-ohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

7. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita tai sukkia. Ulkojalkineiden käyttö on salilla kielletty. Lisäksi asiakas velvoitetaan käyttämään hikipyyhettä/siistimään harjoittelupiste seuraavaa käyttäjää varten.

8. Hyvinvointimaja tarjoaa pientavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä, eikä Hyvinvointimaja vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden säilyttäminen pukuhuoneissa tai – kaapeissa yön yli on kielletty.

9. Tupakointi ei ole sallittua Hyvinvointimajan tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntosalin tiloihin tai aktiviteetteihin on kielletty.

10. Toisten valokuvaaminen on Hyvinvointimajalla kielletty ilman henkilökunnan/ henkilön lupaa.

11. Lapset (alle 14 v.) voivat vierailla salilla aikuisen valvonnassa. Lapsi on paikalla tuovan aikuisen vastuulla.

12. Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa välittömästi asiakaspalveluun.

13. Hyvinvointimajan omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan asiakkuus perua kokonaan. Jo suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille. Hyvinvointimajalla on tallentava kameravalvonta.

14. Asiakas sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina Hyvinvointimajalle tullessaan ovella.

15. Hyvinvointimajalla on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan ilmoitustaululla. Nämä erikoistapaukset on huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä asiakkaat näin ollen ole oikeutettu saamaan erillistä hyvitystä.

16. Hyvinvointimaja varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille 2 kk ennen muutosta. Mikäli asiakas katsoo etujen hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset. Kun löydät salilla huomautettavaa siisteydessä, laitteiden kunnossa tai muussa toiminnassa, pyydämme ilmoittamaan asiasta välittömästi asiakaspalveluun.

Hyvinvointimaja Ranzo Oy sopimusehdot

1. Jäsenyytesi malli selviää ostokuitista. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimukseen suostumus huoltajalta, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä, että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä.

2. Hyvinvointimaja Ranzo on käytettävissä erikseen määrätyin aukioloajoin. Kulkukortilla voit käydä salilla klo 5 – 23 välisenä aikana. Hyvinvointimajalta on poistuttava klo 23. mennessä. Jos sinut tavoitetaan salilta ko. ajan ulkopuolella, olet velvollinen luovuttamaan kulkuoikeutesi valvontaa suorittavalle henkilölle. Aukioloajan rikkomisesta tulee maksettavaksi 30€ rikemaksu Ranuan Peuralle välittömästi

3. Asiakas treenaa ja käyttää tiloja omalla vastuulla.

4. Alle kuukauden mittaisista sairaustapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosalimaksuja. Myöskään käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli kuukauden), raskauden tai armeijan johdosta voidaan määräaikainen jäsenyys purkaa. Em. tapauksissa on esitettävä kirjallinen todistus. Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden voi myös irtisanoa milloin tahansa kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

5. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenille 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan tulemista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti.

6. Erikseen laskutetaan kulloinkin voimassa olevat laskutuksen lisäkulut, sekä toimistomaksut.

7. Kaikki irtisanoutumiset ja keskeytykset hoidetaan paikan päällä Hyvinvointimaja Ranzon asiakaspalvelussa sen aukioloaikojen puitteissa. Asiakas varaa mukaansa kohdassa 1. ja /tai 2. mainitun kirjallisen todistuksen. Irtisanoutuminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole irtisanoutuminen vaan irtisanoutuminen tulee tehdä sopimuksen mukaisesti.

8. Hyvinvointimaja Ranzon jäsenellä on oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina täyttää Hyvinvointimajan vieraskortti ja ilmoittautua asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun ollessa suljettuna vierailusta on sovittava etukäteen. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa salin sääntöjä. Mikäli jäsen tuo tai päästää ulko-ovesta ulkopuolisen henkilön ilman lupaa asiakaspalvelusta, peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu tuplana.

9. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti oikeuttaa kuntosalin käyttöön kulkukorttiaikoina. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa Hyvinvointimajalle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu tuplana. Mikäli tilanne on huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

10. Hyvinvointimaja Ranzo on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

11. Maksujen viivästymisestä on Hyvinvointimajalla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömästi.

12. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Hyvinvointimaja Ranzo Oy (y-tunnus 2912904-3) ja jäsen yksityishenkilönä.

13. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä Hyvinvointimaja Ranzolla pyydettäessä.